Lasers Calibration

Wszystkie sprzedawane przez nas urządzenia laserowe objęte są pełną opieką serwisową. Oznacza to, że nasi klienci mogą liczyć na szybką i fachową obsługę zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i już po jego zakończeniu. Różne czynniki zewnętrzne (m.in. uderzenia, zanieczyszczenia, różnice temperatur, a w szczególności upadki) mogą mieć wpływ na dokładność pomiarów. 

Aby zapewnić prawidłowość funkcjonowania laserów krzyżowych, zalecamy coroczne ich sprawdzenie.

 

KALIBRACJA W RAMACH GWARANCJI

Koszty przesyłki pokrywa PRO Sp. z o.o.

Zlecenie kalibracji za pośrednictwem punktu sprzedaży

Prosimy o przyniesienie lasera do punktu sprzedaży z kopią dowodu zakupu oraz kartą gwarancyjną. Obsługa punktu sprzedaży dokona elektronicznego zgłoszenia przez stronę internetową PRO Sp. z o.o. Po rejestracji Sprzedawca przekaże urządzenie do PRO Sp. z o.o.

 

KALIBRACJA POGWARANCYJNA

Koszty przesyłki pokrywa klient.
Produkt mogą Państwo przesłać do Firmy PRO na swój koszt z dopiskiem „serwis – kalibracja” po uprzedniej rejestracji zgłoszenia przez stronę internetową PRO Sp. z o.o.

Szczegółowe postępowanie odnośnie przekazania urządzenia oraz serwisu pogwarancyjnego znajduje się w Regulaminie świadczenia odpłatnych usług serwisowych.

Zlecenie kalibracji za pomocą punktu sprzedaży
Prosimy o przyniesienie lasera do punktu sprzedaży. Obsługa punktu sprzedaży dokona elektronicznego zgłoszenia przez stronę internetową PRO Sp. z o.o. Po rejestracji Sprzedawca przekaże urządzenie do PRO Sp. z o.o.

 

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z SERWISEM

W razie pytań dotyczących serwisu oraz kalibracji prosimy o kontakt:
e-mail: [email protected]
tel: 33 818 39 09, 33 181 39 10
fax: 33 818 32 22